Condictio ob rem dating single dating events manchester

18 March 197) Si ex senatus consulto partem quartam hereditatis retinuisti et dodrantem fideicommissi restituisti, quod creditoribus hereditariis pro novem unciis praestiteris, a fideicommissario petere potes. 21 March 197) Alumnos tuos et ceteras res, quas neminem credibile est pignori specialiter daturum fuisse, generali pacti conventione, quae de bonis tuis facta est, in causam pignoris non fuisse (ivisse scr.) rationis est. cum B) ancillas cum partu ex stipulatu (CR cum BZ k.p. 20 Nov 196) Cum inter institutum et substitutum controversia moveatur, eum, qui primo loco institutus est, induci in possessionem oportet.

18 Jan 197) Contra impuberes quoque, si negotia eorum urguentibus necessitatis rationibus utiliter gerantur, in quantum locupletiores facti sunt, dandam actionem ex utilitate ipsorum receptum est. 5 Feb 197) Si patrem tuum officio debito promerueris, paternam pietatem tibi non denegabit. 10 March 197) Heredes tutoris ob neglegentiam, quae non latae culpae comparari possit, condemnari non oportet, si non contra tutorem lis inchoata est neque ex damno pupilli lucrum captatum aut gratiae praestitum sit. 25 Jan 199) Sive pro fratre coherede pecuniam solvisti, negotiorum gestorum actione experiri potes, sive pignoris liberandi gratia debitum universum solvere coactus es, actionem eandem habebis vel iudicio familiae herciscundae, si non est inter vos redditum, eam quantitatem adsequeris. 7 May 199) Cum de nuptiis puellae quaeritur nec inter tutorem et matrem et propinquos de eligendo futuro marito convenit, arbitrium praesidis provinciae necessarium est. sed et fructus rerum et mercedes servorum, qui ex testamento debentur, similiter praestari solent. 23 Dec 197) Etsi severior sententia dici debuit, tamen, cum proconsul vir clarissimus certis rationibus motus mitiorem sententiam dixerit et ordine decurionum te biennio abstinere iussit, transacto tempore non esse te in numero infamium palam est eo, quod ex antidiastolês post biennium remisisse tibi prohibitionem decurionatus iudex videtur. quamvis enim bonorum possessionem ut praeteritus agnovisti, tamen interdicto quorum bonorum non aliter possessor constitui poteris, quam si te defuncti filium esse et ad hereditatem vel bonorum possessionem admissum probaveris. damnando Ca R) inter infames haberi non oportet, quando sententiae severitas cum ceteris damnis transigere videatur. male: publicum intellege fiscum) videretur aut patris voluntate contraxit (vel contractum pater ratum habuit add B ex interpretatione) aut in eam rem pecuniam accepit, quae patris oneribus incumberet, vel suae potestatis constitutus novatione facta fidem suam obligavit vel alias agnovit debitum, non esse locum decreto amplissimi ordinis rationis est. CJ 2.38.1 = Appx LR Visi 1.4 (Vetoriis Florentio/Frontino/ Florentino et aliis/Florentio et aliis pp. 30 May 198) Si competenti iudici annua legata vel fideicommissa tibi relicta probaveris, ab initio cuiusque (cuiuscumque libri) anni exigendi ea habebis facultatem. 25 Dec 197) Hereditatem eius, quem patrem tuum fuisse dicis, petiturus iudicibus qui super ea re cognituri erunt de fide intentionis adlega. 24 Feb 198) Si Posidonium in tempus anni relegatum secundum sententiam non excessisse proconsulis probaveris, quinque annis exilio temporario damnandum (Cb cum Gr. 25 Feb 198) Zenodorus cum sui iuris esse publico (publice dett. 1 July 198) Decuriones quidem, item filios decurionum fustibus castigari prohibitum est: verum si iniuriam te fecisse proconsul vir clarissimus pronuntiavit, ignominia notatus es. 27 Sept 200/202) Quamvis usurae fenebris pecuniae citra vinculum stipulationis peti non possunt, tamen ex pacti conventione solutae neque ut indebitae repetuntur neque in sortem (in sorte libri eis kephalaion BZ k.p.) accepto ferendae sunt. sed cum delictum non ex animo, sed ex contractu (e.c. 15 Oct 200) Si Probus in minore aetate constitutus circumventus a Rufino dispensatore nostro venditionem rei praecipiti animo pretio longe minore contrahere festinavit, iuris publici fiscus noster in iure restitutionis sequetur auctoritatem. verum qui pro eo fidem suam adstrinxerint, iure pristino conveniri possunt. quod si hoc omisisti et poenam stipulatus es, homo quidem fisco commissus est, tu vero nactus ex stipulatione actionem. 25 Nov 200/194) Condicionis incertum inter fratres non iniquis rationibus conventione finitum est. 23 Feb 201) Si pro iudicato contutore pecuniam solvisti, nullum iudicium tibi contra pupillum competit, ut delegatur tibi adversus liberatum actio. 20 Apr 201) Si permittente patre filio familias pecuniam mutuam dedisti, senatus consulti potestas non intervenit, et ideo persecutio pignoris quod in bonis patris fuit non denegabitur, praesertim cum eidem (idem p contra BZ k.p.) filius heres extiterit, modo si nullus alius iure conventionis ratione temporis et ordinis (ordine p contra BZ k.p.) potior apparuerit.

189

Leave a Reply